Bill Gates

  • Land: USA

Utnämning

    • Titel: tekn. dr h.c.
    • Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan
    • År: 2002
Senast uppdaterad: 2021-04-23