Ann MacPhail

  • Land: Irland

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
    • År: 2024
Senast uppdaterad: 2021-04-23