Nils-Johan Höglund

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 1987
Senast uppdaterad: 2021-04-23