Jannik Bjerrum

Läs mer om Jannik Bjerrum på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1984
Senast uppdaterad: 2021-04-23