Bertil Kugelberg

Läs mer om Bertil Kugelberg på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1986
Senast uppdaterad: 2021-04-23