Nathan Rosenberg

Läs mer om Nathan Rosenberg på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1990
Senast uppdaterad: 2021-04-23