Karl-Erik Sahlberg

  • Land: Sverige

Läs mer om Karl-Erik Sahlberg på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1992
Senast uppdaterad: 2021-04-23