Earl W. Davie

Läs mer om Earl W. Davie på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1995
Senast uppdaterad: 2021-04-23