Per A. Sjögren

Läs mer om Per A. Sjögren på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1996
Senast uppdaterad: 2021-04-23