H. John B. Birks

Läs mer om H. John B. Birks på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 1998
Senast uppdaterad: 2021-04-23