Carl-Henrik (Kenne) Fant

  • Land: Frankrike

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2006
Senast uppdaterad: 2021-04-23