Ericka Engelstad

 • Land: Norge

Utnämningar

  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Uppsala universitet
  • År: 2006
  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Göteborgs universitet
  • År: 2012
Senast uppdaterad: 2021-04-23