Julia Annas

  • Land: USA

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2007
Senast uppdaterad: 2021-04-23