Jennie Ekbeck

  • Land: Sverige

Läs mer om Jennie Ekbeck på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2023
Senast uppdaterad: 2021-04-23