Karna Lidmar-Bergström

Läs mer om Karna Lidmar-Bergström på svenska Wikipedia och på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Göteborgs universitet
    • År: 2018
Senast uppdaterad: 2021-04-23