Fredrik Furtenbach

  • Land: Sverige

Läs mer om Fredrik Furtenbach på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Göteborgs universitet
    • År: 2023
Senast uppdaterad: 2021-04-23