Ulrika Modéer

  • Land: Sverige

Läs mer om Ulrika Modéer på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Göteborgs universitet
    • År: 2019
Senast uppdaterad: 2021-04-23