Eglė Ganda Bogdanienė

  • Land: Litauen

Utnämning

    • Titel: konstn. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Borås
    • År: 2023
Senast uppdaterad: 2021-04-23