Alim Louis Benabid

Läs mer om Alim Louis Benabid på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23