Ingmar Karlsson

  • Land: Sverige

Läs mer om Ingmar Karlsson på svenska Wikipedia och på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Växjö universitet
    • År: 2007
Senast uppdaterad: 2021-04-23