Mette Mønsted

  • Land: Norge

Läs mer om Mette Mønsted på svenska Wikipedia och på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Linnéuniversitetet
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23