Lena Törnqvist

Läs mer om Lena Törnqvist på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Linnéuniversitetet
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23