Kristina Alsér

  • Land: Sverige

Läs mer om Kristina Alsér på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Linnéuniversitetet
    • År: 2017
Senast uppdaterad: 2021-04-23