Romulo Enmark

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Borås
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23