Lennart Nordenfelt

Läs mer om Lennart Nordenfelt på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Jönköping
    • År: 2018
Senast uppdaterad: 2021-04-23