Dale Clark Farran

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Högskolan i Jönköping
    • År: 2019
Senast uppdaterad: 2021-04-23