Artur Forsberg

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23