Lars Kardell

Läs mer om Lars Kardell på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
    • År: 2018
Senast uppdaterad: 2021-04-23