Björn O. Nilsson

Läs mer om Björn O. Nilsson på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2017
Senast uppdaterad: 2021-04-23