Roland Benz

Läs mer om Roland Benz på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2011
Senast uppdaterad: 2021-04-23