Lars-Göran Nilsson

Läs mer om Lars-Göran Nilsson på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2007
Senast uppdaterad: 2021-04-23