Ian Francis Hancock

Läs mer om Ian Francis Hancock på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2005
Senast uppdaterad: 2021-04-23