Sverker Olofsson

  • Land: Sverige

Läs mer om Sverker Olofsson på svenska Wikipedia och på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2005
Senast uppdaterad: 2021-04-23