François Wendel

Utnämning

    • Titel: teol. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 1964
Senast uppdaterad: 2021-04-23