Folke Haldén

  • Land: Sverige

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
    • År: 1979
Senast uppdaterad: 2021-04-23