Nils-Erik Wirsäll

Läs mer om Nils-Erik Wirsäll på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
    • År: 1984
Senast uppdaterad: 2021-04-23