Gloria Ladson-Billings

Läs mer om Gloria Ladson-Billings på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2002
Senast uppdaterad: 2021-04-23