Thomas F. Cooley

Läs mer om Thomas F. Cooley på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
    • År: 1987
Senast uppdaterad: 2021-04-23