Margreta Söderwall

Läs mer om Margreta Söderwall på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 2001
Senast uppdaterad: 2021-04-23