Francis Allotey

Läs mer om Francis Allotey på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Karlstads universitet
    • År: 2006
Senast uppdaterad: 2021-04-23