Ingrid Werner

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23