Ortwin Renn

Läs mer om Ortwin Renn på svenska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Mittuniversitetet
    • År: 2020
Senast uppdaterad: 2021-04-23