Luciana Duranti

Läs mer om Luciana Duranti på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Mittuniversitetet
    • År: 2019
Senast uppdaterad: 2021-04-23