Susan Harvey

Läs mer om Susan Harvey på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: teol. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23