John-Christopher Spender

Utnämning

    • Titel: ekon. dr h.c.
    • Lärosäte: Lunds universitet
    • År: 2014
Senast uppdaterad: 2021-04-23