John R Roth

Läs mer om John R Roth på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1997
Senast uppdaterad: 2021-04-23