Ingolf U. Dalferth

Läs mer om Ingolf U. Dalferth på engelska Wikipedia.

Utnämning

    • Titel: teol. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 2005
Senast uppdaterad: 2021-04-23