Ernst Zimmer

  • Land: Tyskland

Utnämning

    • Titel: agr. dr h.c.
    • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
    • År: 2000
Senast uppdaterad: 2021-04-23