Desta Shamebo

  • Land: Etiopien

Utnämning

    • Titel: med. dr h.c.
    • Lärosäte: Umeå universitet
    • År: 1993
Senast uppdaterad: 2021-04-23