Fredrik Sjöberg

Läs mer om Fredrik Sjöberg på svenska Wikipedia.

Utnämningar

  • Titel: agr. dr h.c.
  • Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet
  • År: 2009
  • Titel: fil. dr h.c.
  • Lärosäte: Lunds universitet
  • År: 2013
Senast uppdaterad: 2021-04-23